DHL Yardım DHL.com
Web Shipping
Bizimle gönderinizi nasıl yapmak isterdiniz?
DHLin hem yeni hem de mevcut müşteriler için geniş kapsamlı Express gönderi alanı: DHL gönderileri hakkında bilgi edinin, Ithalat ve Ihracat gönderilerinizi hazırlayın ve yönetin - hepsi Online.
Gönderi hazırlarken lütfen Türkçe karakter kullanmayınız.
  
Yeni ne var?
Gönderilerinizi daha hızı yapabilmeniz için bazı değişiklikler yaptığımızı fark edeceksiniz.
Daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Kullanıcı profiline sahip olmanın avantajları nelerdir?
DHL Web Shipping Uluslararasına hoş geldiniz.
Zamandan tasarruf edin ve daha iyi bir kontrol sağlayın.
Adres defterini yönetin (2000 adrese kadar) Gönderi Geçmişi
Kullanıcı profilinizi yönetin ve varsayılan seçenekler ayarlayın
Hesabınıza ait özel fiyatları görüntüleyin.
İthalatlarınızın tam kontrolunu sağlayın
Import Express Online, siz nerede olursanız olun, doğrudan internet üzerinden İthalatçılar ve Göndericiler arasında etkili bir iletişimin sağlanması için dizayn edilmiştir.
Göndericilere, gönderileri hazırlamak ve yönetmek için imkan verirken, ithalatçılara da, ithalatları üzerinde tam kontrol sağlar.